GIỚI THIỆU
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 190
Số lượt truy cập: 3545469
QUẢNG CÁO
Nội dung trọng tâm hoạt động tháng 5/2020" 06/05/2020 2:09:59 CH

1/ Tiếp tục triển khai các biện pháp nhằm thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19

Trong đó lưu ý:

- Kiểm tra thân nhiệt, việc đeo khẩu trang, sát khuẩn tay trước khi vào lớp (toàn thể HS & GV-NV).

- Thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang và giản cách theo quy định.

- Tuyên truyền và kiểm tra thường xuyên việc thực hiện các quy định phòng chống dịch bệnh (Đội, Đoàn, GV trực, Ban).

- Chỉ đạo thực hiện tốt công tác vệ sinh, phong quang (Ban lao động); vệ sinh lớp học đầu và cuối mỗi buổi học, vệ sinh sát khuẩn cuối mỗi tuần (CB YT, GVCN).

- Triển khai phát phiểu khảo sát, điều tra sức khỏe HS hàng tuần (YT & GVCN).

- Cấp phát khẩu trang cho HS (khẩu trang PGD cấp cho HS có hoàn cảnh khó khăn; khẩu trang trích từ kinh phí UBMTTQVN xã hỗ trợ HS). GVCN phối hợp với đ/c Thanh để thực hiện đúng theo quy định.

- Trang cấp mua sắm các trang thiết bị phục vụ phòng chống dịch bệnh (Tổ VP mua sắm theo kế hoạch, bàn giao cho đ/c Thanh quản lý). Lưu ý: Việc cấp phát/ nhận phải có danh sách, ký nhận theo quy định (lập thành 02 bản: 01 bản đ/c Thanh giữ, 01 bản gửi HT).

2/ Công tác số lượng

- Duy trì tốt tỉ lệ chuyên cần trên lớp; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và động viên HS đảm bảo tỉ lệ chuyên cần cao(GVCN, Liên đội, Chi đoàn).

- Tiếp tục có những giải pháp để ngăn ngừa những HS có nguy cơ bỏ học (lưu ý HS lớp 9). Đảm bảo tốt sĩ số HS trong các lớp (100%).

3/ Biên chế, hợp đồng lao động

- Biên chế giao đầu năm 21 GV, NV. Hiện tại còn 17 biên chế (01 NV nghỉ không lương, 01 GV nghỉ sinh, 2 GV hết hợp đồng từ 31/3/2020).

- Tiếp tục hợp đồng thay thế GV nghỉ sinh (HĐ đ/c Hồ Thị Phương Lan- kho bạc chưa cho chuyển lương tháng 4, 5/2020)

- Tiếp tục đề xuất với UBND huyện để tiếp tục hợp đồng 02 GV (đ/c Nương, đ/c Nhung). Nhà trường động viên 2 đc trên tiếp tục đến trường để tham gia giảng dạy bình thường trong lúc chờ ý kiến của cấp trên (nhà trường có hình thức hõ trợ phù hợp nếu UBND huyện không cho tiếp tục hợp đồng).

4/ Thực hiện giờ giấc và kỹ luật lao động

- CB, GV, NV và HS thực hiện nghiêm túc giờ giấc và kỷ luật lao động (GV trực, lớp trực, TPT Đội, Tổ phòng chóng Covid-19…)

- Thực hiện thời gian biểu mùa hè (áp dụng từ 11/5/2020: buổi sáng vào học tiết 1 từ 6h45’; buổi chiều vào học tiết 1 từ 13h30’)

5/ Hoạt động dạy học

- Thực hiện nghiêm túc chương trình tinh giảm do dịch bệnh Covid-19 (HK1 gồm 11 tuần); đảm bảo tốt chế độ cho điểm theo CV 1360 của BGD.

- Triển khai nghiêm túc việc dạy học theo PPCT mới, tích cực ứng dụng CNTT trong dạy học; áp dụng các PPDH và các hình thức tổ chức dạy học phù hợp với tình hình; lên Phiếu báo giảng và đăng ký SD TBDH theo quy định.

- Chuyên môn trường, các tổ CM điều hành, chỉ đạo GV, NV thực hiện nghiêm túc các hoạt động chuyên môn (linh hoạt tổ chức các hoạt động CM trong tình hình thực tế hiện nay, đồng thời phải đảm bảo theo các yêu cầu, các quy định của ngành).

- GV báo cáo Chuyên môn tiến độ thực hiện chương trình đến hết 09/5/2020 (thực hiện đến tiết/tuần bao nhiêu so với 11 tuần CT của HK2). GV nộp báo cáo tổ CM, tổ tập hợp báo cáo Chuyên môn trường (báo cáo trước 16h00’ ngày 09/5).

- Tổ chức dạy bù nhằm đảm bảo kịp tiến độ chương trình. Đến 31/5/2020 hoàn thành chương trình tuần 6,5 trong tổng số 11 tuần CT của HK2.

- Tăng cường công tác BD HSG các đội tuyển 7, 8. Chuẩn bị tốt các điều kiện để dự kiểm tra HSG cấp huyện đạt kết quả tốt.

- Triển khai nghiêm túc việc tổ chức HĐ NGLL trong phạm vi lớp học với chủ đề tháng 5 (lưu ý: triển khai lồng ghép nội dung của cuộc thi “Bác Hồ với thiếu nhi- Thiếu nhi với Bác Hồ”).

- Chuyên môn trường và các Tổ CM: Củ soát hồ sơ sổ sách, bổ sung hoàn chỉnh các loại hồ sơ theo quy định, chuẩn bị tốt hồ sơ cho kiểm định chất lượng và chuẩn QG.

6/ Công tác chủ nhiệm

- Chỉ đạo tốt các hoạt động đầu giờ, giữa giờ và các hoạt động khác theo kế hoạch của Nhà trường, Liên đội.

- Phối hợp với Ban phòng chống dịch Covid-19 để thực hiện tốt các nội dung theo quy định.

- Tiếp tục triển khai công tác thu nộp của HK2 theo quy định; triển khai thu tiền dạy thêm học thêm trong HK1.

- Bàn bạc, thống nhất với phụ huynh để xin ý kiến của nhà trường nếu phụ huynh có nhu cầu mắc thêm quạt mát cho HS trong lớp (ngoài các quạt hiện có của nhà trường). Phụ huynh chủ động việc mua sắm, câu mắc quạt khi được sự cho phép của HT.

7/ Hoạt động Đoàn, Đội

- Chi đoàn chỉ đạo Liên đội làm lễ trưởng thành Đội cho HS lớp 9 (hoàn thành trước 16/5/2020). Thành lập phân hội thanh niên do chi đoàn phụ trách; Tổ chức các hoạt động cho thanh niên (công trình thanh niên, hoạt động tình nguyện…); Bồi dưỡng, kết nạp đoàn viên mới vào dịp sinh nhật Bác (19/5); Củ soát hồ sơ sổ sách chi đoàn, chuẩn bị tốt hồ sơ cho kiểm định chất lượng và chuẩn QG.

- Liên đội (TPT đội) chỉ đạo các chi đội ổn định và thực hiện tốt các nề nếp hoạt động; thực hiện tốt các hội thi do Hội đồng đội cấp trên tổ chức; Tập trung thực hiện tốt việc phòng chống dịch, quán triệt đội viên thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch bệnh; Tu sửa các trang thiết bị phục vụ cho hoạt động Đội (trống, loa…); Củ soát hồ sơ sổ sách Đội, chuẩn bị tốt hồ sơ cho kiểm định chất lượng và chuẩn QG.

- Giao Chi đoàn và Liên đội tập trung thực hiện tốt các hoạt động để cuối năm được cấp trên công nhận và xếp loại: Liên đội Vững mạnh (trở lên); Chi đoàn Vững mạnh.

8/ Công tác thư viện, thiết bị, y tế, văn thư

- Thư viện: Tổ chức các hoạt động thư viện theo chương trình, kế hoạch (lưu ý: đọc sách, mượn sách báo, tài liệu; vệ sinh, sắp xếp; chuẩn bị công tác kiểm tra thư viện cuối năm).

- Thiết bị: Phục vụ công tác mượn, trả TBDH; Sắp xếp, vệ sinh các TBDH; đề xuất các lớp thực hiện công tác vệ sinh các phòng học bộ môn; tập hợp và đăng tải Phiêu BD & đăng ký TBDH (lưu ý việc quản lý và đăng ký TBDH trực tuyến).

- Y tế: Triển khai công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 và chăm sóc, xử lý ban đầu các trường hợp HS, GV, NV đau ốm; kiểm tra, đôn đốc công tác vệ sinh phong quang của các lớp, khu vực, nhà vệ sinh; cấp phát nước uống cho HS; tham mưu BGH kế hoạch lao động; tu sửa nhỏ điện, quạt trong nhà trường.

- Phụ trách văn thư (đ/c Kim Anh, đ/c Phan Hương) theo dõi, xử lý công văn kịp thời, đảm bảo theo quy định.

- Các bộ phận thư viện, thiết bị, y tế củ soát hồ sơ sổ sách, chuẩn bị tốt hồ sơ cho kiểm định chất lượng và chuẩn QG.

9/ Lao động

- GVCN phân công HS vệ sinh phòng học sạch sẽ đầu và cuối mỗi buổi học; triển khai vệ sinh khử khuẩn vào tiết cuối ngày thứ Bảy hàng tuần (phối hợp với NV YT để nhận thuốc khử khuẩn).

- Lên kế hoạch lao động, chỉ đạo các lớp lao động theo KH nhà trường (đ/c P.HT).

- Các lớp tiến hành lao động theo kế hoạch đảm bảo an toàn, phòng dịch và đạt yêu cầu đề ra.

10/ Công tác tài vụ, chế độ chính sách cho CB, GV, NV

- Tiếp tục tham mưu UBND huyện để kịp thời chuyển lương cho GV hợp đồng, NV kiêm nhiệm; đề xuất tiếp tục hợp đồng 02 GV.

- Thực hiện các chế độ nâng lương, thâm niên, các chế độ khác cho CB, GV, NV.

- Rút tiền hoạt động, rút chuyển lương tháng 5/2020.

11/ Công tác khác

- Tiếp tục tham mưu với UBND xã, UBND huyện để đầu tư, mua sắm CSVC và xây dựng cơ bản phục vụ cho hoạt động dạy học (bồn rữa tạy, quạt bàn GV, mái che bồn rữa tay, khuôn viên một số bồn hoa, cây bóng mát...).

- Tạo điều kiện thuận lợi để GVHĐ tham gia thi tuyển viên chức GD khi có lịch của UBND huyện (đ/c Nhung, đ/c Nương).

- Triển khai kế hoạch kiểm định chất lượng và chuẩn QG, phân công công việc cho từng thành viên phụ trách (Lưu ý: Các tổ CM, tổ VP, chuyên môn trường, TV, TB, YT, Đoàn-Đội chủ động củ soát hồ sơ của tổ và phần hành phụ trách).

- Phối hợp với trường TH tham mưu UBND xã đề án sáp nhập trường TH Văn Thủy và trường THCS Văn Thủy thành trường TH&THCS số 2 Trường Thủy; tham mưu với cấp trên về công tác nhân sự, công tác XD CSVC nhằm đảm bảo thực hiện tốt các hoạt động sau khi sáp nhập

- Nộp SKKN cho PGD vào ngày 25/5/2020

- Lập danh sách Tuyên dương khen thưởng GV, HS dự thi cấp tỉnh (KHKT)

- Hoàn thành các nội dung BDTX theo kế hoạch.

- Cập nhật và Quản lý CSVC, tài sản nhà trường (đ/c Thanh)

TÌM KIẾM


Hỗ trợ trực tuyến
Nguyễn Văn Ngọc
Nguyễn Văn Ngọc
Hiệu trưởng
Đinh Quang Luân
Đinh Quang Luân
Q.trị website
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG THCS VĂN THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 0232.3964255 - Email: thcs_vanthuy@lethuy.edu.vn
Developed by Phạm Xuân Cường. Tel: 0912.037911 - Mail: cuonggiaoduc@gmail.com