THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 64
Số lượt truy cập: 1428175
QUẢNG CÁO
Năm học 2017-2018

KẾ HOẠCH TỔ CHUYÊN MÔN 2017 - 2018

+ Kế hoạch hoạt động tổ KHXH

+ Kế hoạch bồi dưỡng HSG - HSNK

+ Kế hoạch thao giảng

+ Kế hoạch phụ đạo học sinh Yếu - kém

+ Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên

KẾ HOẠCH - ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG TỔ CHUYÊN MÔN HÀNG THÁNG

KH 08/2017

KH 09/2017

KH 10/2017

KH 11/2017

KH 12/2017

KH 01/2018

KH 02/2018

KH 03/2018

KH 04/2018

KH 05/2018

KH 06/2018

KH 07/2018

KẾ HOẠCH TUẦN

Tuần 01

(21/8-26/8/2017)

Tuần 02

(28/8-3/9/2017)

Tuần 03

(4/9-9/9/2017)

Tuần 04

(11/9-16/9/2017)

Tuần 05

(18/9-23/9/2017)

Tuần 06

(25/9-30/9/2017)

Tuần 07

(2/10-7/10/2017)

Tuần 08

(9/10-14/10/2017)

Tuần 09

(16/10-21/10/2017)

Tuần 10

(23/10-28/10/2017)

Tuần 11

(30/10-4/11/2017)

Tuần 12

(6/11-11/11/2017)

Tuần 13

(13/11-18/11/2017)

Tuần 14

(20/11-25/11/2017)

Tuần 15

(26/11-2/12/2017)

Tuần 16

(4/12-9/12/2017)

Tuần 17

(11/12-16/12/2017)

Tuần 18

(18/12-23/12/2017)

Tuần 19

(25/12-30/12/2017)

Tuần 20

(01/01-06/01/2018)

Tuần 21

(8/1- 13/1/2018)

Tuần 22

(15/1-20/1/2018)

Tuần 23

(22/1-27/1/2018)

Tuần 24

(29/1-3/2/2018)

Tuần 25

(5/2-10/2/2018)

Tuần 06

(12/2-17/2/2018)

Tuần 27

(19/2-24/2/2018)

Tuần 28

(26/2-3/3/2018)

Tuần 29

(5/3-10/3/2018)

Tuần 30

(12/3-17/3/2018)

Tuần 31

(19/3-24/3/2018)

Tuần 32

(26/3-31/3/2018)

Tuần 33

(2/4-7/4/2018)

Tuần 34

(9/4-14/4/2018)

Tuần35

(16/4-21/4/2018)

Tuần 36

(23/3-28/4/2018)

Tuần 37

(30/4-5/5/2018)

Tuần 38

(7/5-12/5/2018)

Tuần 39

(14/5-19/5/2018)

Tuần 09

(/-/17)

Tuần 10

(/-/17)

Lên đầu trang
Năm học 2016-2017

KẾ HOẠCH TỔ CHUYÊN MÔN 2016 - 2017

+ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TỔ KHXH

+ KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN

+ KẾ HOẠCH SINH HOẠT TỔ CHUYÊN MÔN QUA THAO GIẢNG, DỰ GIỜ

+ KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG HSG - HSNK


KẾ HOẠCH - ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG TỔ CHUYÊN MÔN HÀNG THÁNG

KH 08/2016

KH 09/2016

KH 10/2016

KH 11/2016

KH 12/2016

KH 01/2017

KH 02/2017

KH 03/2017

KH 04/2017

KH 05/2017

KH 06/2017

KH 07/2017

KẾ HOẠCH TUẦN

Tuần 01

(22/8-27/8/16)

Tuần 02

(29/08-03/09)

Tuần 03

(05/9 - 10/9)

Tuần 04

(12/9-17/9)

Tuần 05

(19/9 - 24/9)

Tuần 06

(26/9-01/10)

Tuần 07

(03/10-08/10)

Tuần 08

(10/10-15/10)

Tuần 09

(17/10-22/10)

Tuần 10

(24/10-29/10)

 Tuần 11

(31/10-5/11)

Tuần 12

(07/11-12/11)

Tuần 13

(14/11-19/11)

Tuần 14

(21/11-26/11)

Tuần 15

(28/11-03/12)

Tuần 16

(05/12-10/12)

Tuần 17 

(12/12-17/12)

Tuần 18

(19/12-24/12)

Tuần 19

(26/12-31/12)

Tuần 20

(02/01-07/01)

Tuần 21

(09/01/14/01)

Tuần 22

(16/01-21/01)

Tuần 23

( 23/01-28/01) 

Tuần 24

(30/01-04/02)

Tuần 25

(06/02-11/02)

Tuần 26

( 13/2- 18/2)

Tuần 27

(20/2-25/2)

Tuần 28

(27/2-4/3)

Tuần 29

(6/3 - 11/3)

Tuần 30

(13/3-18/3)

Tuần 31

(20/3-25/3)

Tuần 32

(27/3-1/4)

Tuần 33

(3/4-8/4)

Tuần 34

(10/4-15/4)

 

 

Lên đầu trang
TÌM KIẾM


Hỗ trợ trực tuyến
Hoàng Thái Anh
Hoàng Thái Anh
P.Hiệu trưởng
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG THCS VĂN THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 0232.3964255 - Email: thcs_vanthuy@lethuy.edu.vn
Developed by Phạm Xuân Cường. Tel: 0912.037911 - Mail: cuonggiaoduc@gmail.com